مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید

دل مجنون

تنها تو را مى‏پرستیم و تنها از تو یارى مى‏جوییم